spre pag.2 ANUAR 2005 prima pagina
  - pag.1 -  
  La cumpăna dintre ani toți preoții au făcut acel Te-Deum cum de altfel s-a procedat de câțiva ani în urmă.

Ziua de Anul Nou și Sf. Vasile ca și sărbătoarea Bobotezei au fost zile de adevărată prăznuire creștinească, toți preoții sființind casele credincioșilor cu prilejul Boborezei iar în ziua de Bobotează au oficiat în cadrul Sfintei Liturghii Sfințirea Apei Mari, pe care de regulă o oficiază în întreg protopopiatul în curtea bisericii, în prezența unui număr impresionant de credincioși dornici de a se întoarce acasă cu apă sfințită peste care s-au pogorât harurile Sfântului Duh.

Cu ziua de 10 ianuarie se intră în normalul zilnic de activitate, preoții încheindu-și bilanțurile financiare pe anul trecut și prezentând planurile pentru anul ce tocmai a început.

Anul începe sub auspicii nu tocmai bune, credincioșii noștri fiind alături de cei din Asia de sud, îndeosebi Indonezia, care au cunoscut calamități adevărate prilejuite de cutremur, tsunami etc.

În ziua de 20 ianuarie în prezența ierarhilor Eparhiei, conducerea protopopiatului a participat la Adunarea Generală a C.A.R.-ului Eparhiei, unde s-a analizat activitatea desfășurată de către acesta pe parcursul anului 2004 și unde s-a putut veni cu amendamente care să-i îmbunătățească activitatea pentru viitor, respectiv pentru anul 2005. Ca o îmbunătățire adusă este și aceea că începând cu acest an și parohiile se pot împrumuta din C.A.R., chiar dacă pe numele preotului, cu sume de până la 50 000 000 lei RON, 5 000 lei RON, achitabili în 24 luni, cu aceeași dobândă aplicată la sumă ca și pentru 1 an.

În ziua de 22 ianuarie la Castelul orașului am avut onoarea să fim gazde unor personalități de marcă ale culturii bănățene, cu prilejul lansării cărții D-nei prof. Ileana Silveanu – „Rezistențe anticomuniste în Banat”, volumul VI, prezentarea fiind făcută de D-l profesor dr. Petru Bona, prodecanul Facultății de Teologie din Timișoara.

Protopopiatul a fost gazda și organizatorul acestei lansări, protopopul Gheorghe Sutac fiind moderator.

În ziua de 30 ianuarie de sărbătoarea Sf. Trei Ierarhi, primul hram al Catedralei Mitropolitane, protopopiatul a fost onorat de vizita Prea Sfinției Sale Lucian Lugojanul, episcop Vicar al Eparhiei, care din încredințarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, a sfințit, după ce în prealabil a pontificat Sfânta Liturghie arhierească, noul așezământ social „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” primul de acest gen din protopopiat, așezământ amenajat la parterul noi case parohiale, ridicată în parohia Variaș prin strădania și jertfelnicia credincioșilor păstoriți de vrednicul preot Daniel Trăilă, care a fost ridicat, cu acest prilej, la rangul de iconom.

În acest așezământ medici și juriști dau consultanță de specialitate și în viitorul apropiat sperăm să amenajăm aici și o școală de pregătire a cântăreților bisericești din cuprinsul protopopiatului și nu numai.

După îndatinata participare a protopopului la lucrările Consiliului Eparhial ce se desfășoară lunar la centrul Eparhial în ultima zi de joi a lunii, lucrări ce în luna ianuarie au precedat și Permanența Consiliului Eparhial în care preoții au primit calificativele pentru activitatea desfășurată în anul ce s-a încheiat și după obișnuitele întâlniri cu preoții în fiece zi de 10 ale lunii, când cu ocazia ridicării retribuțiilor, se comunică și ordinile apărute de la o lună la cealaltă, într-o ședință destul de lejeră și intimă, în ziua de 19 februarie, subsemnatul protopop, din încredințarea Înalt Prea Sfinției Sale Doctor Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului am participat la Missa romano-catolică din biserica parohiei romano-catolice din Cenad, care a primit vizita unei delegații italiene conduse de vicarul patriarhal din Veneția, monseniorul Orlando Barbaro, care a adus Bisericii Catolice din Cenad pentru a-i fi donată o relicvă cu moaștele Sf. Gerard, primul episcop apusean al Morisenei – Cenadului.

După liturghia solemnă și agapa comună pregătită prin grija parohiei romano-catolice din Cenad la invitația protopopului Gheorghe Sutac, delegația romano-catoică a vizitat Mănăstirea Morisena, în construcție pe atunci, unde romano-catolicii s-au simțit foarte bine, cu toate obstacolele întâmpinate pe drumul de până la mănăstire și unde, prin maica Serafima, l-i s-au dat explicațiile necesare cu privire la reașezarea vieții monahale pe această veche vatră strămoșască.

În ziua de 10 martie la împlinirea a 5 ani de la reactivarea protopopiatului Sânnicolau Mare, evenimentul a fost marcat printr-o întâlnire colegială și ciocnirea unui pahar de șampanie cu toți „cei de atunci și de acum” precum și prin apariția unei monografii album ce cuprinde date sumare despre parohiile ce compun protopopiatul, ca și despre preoții ce le administrează.

Monografia în cauză este prefațată de însuși Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, care a emis în aceste sens și un cuvânt de apreciere pentru protopopiat.

 

La sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie respectiv în perioada de timp 31 martie - 2 aprilie, subsemnatul protopop Gheorghe Sutac, alături de câțiva credincioși din Sânnicolau Mare, am făcut un pelerinaj cu credincioșii parohiei Pesac, care îl aveau în frunte pe preotul lor paroh Mihai Vucu, la mănăstirile din Maramureș și valea Oltului. Toți pelerinii trăind clipe duhovnicești alese și admirând viața religioasă a diferitelor mănăstiri românești și apreciindu-le ospitalitatea pentru că pelerinajul a fost de trei nopți și patru zile, fiind găzduiți la mănăstirile Bârsana, Cozia și Râmeți. Cele 4 zile deși primăvara abia se întrezărea au trecut pe nesimțite aducându-ne fiecăruia în suflet multă bucurie duhovnicească.

Duminică 17 aprilie, Prea Sfinția Sa Părinte Episcop Lucian Lugojanul a fost din nou prezent în protopopiat la parohia Bărăteaz, de această dată binecuvântând biserica după ce aceasta a fost reparată capital, prin grija și strădania preotului Ioan Danciu, căruia de altfel i s-a și acordat distincția de iconom. După agapa comună pregătită prin grija credincioșilor parohiei, în dupămasa aceleiași zile am vizitat alături de Prea Sfinția Sa Părintele Episcop Vicar, stațiunea Băile Călacea, filie a parohiei Bărăteaz, unde în discuțiile purtate cu managerul general al stațiunii, am observat cu ușurință deschiderea acestuia pentru ridicarea în incinta stațiunii a unei noi biserici, capela existentă fiind total neadecvată și improprie celor ce vizitează stațiunea. S-a convenit chiar atunci și asupra locului pe care s-ar putea amplasa noua biserică. Nădăjduim că într-un viitor apropiat stațiunea în cauză să-și aibe o biserică, care să răspundă cerințelor religioase ale pacienților, știută fiind nevoia de biserică a credincioșilor mai în vârstă cum sunt de regulă cei ce cercetează băile Călacea.

După necazurile Asiei de Sud, care ne-au îndurerat și pe noi românii, în Săptămâna Patimilor, și județul Timiș a fost greu încercat, fiind înregistrate cele mai mari inundații din ultimii 40 de ani, care au afectat peste 70 de localități. Din fericire protopopiatul nostru nu a fost afectat ceea ce nu însemnează că preoți și credincioșii aparținători protopopiatului au rămas insensibili la nenorocirea confraților colectând în acest sens suma de 25 000 000 lei ROL, ca și numeroase alimente și obiecte de uz casnic și îmbrăcăminte pe care le-au transportat în satele celor năpăstuiți. Tot cu acest prilej Sfânta Episcopie a Timișoarei sub denumirea „Zâmbet în România” a lansat alături de Televiziunea Română o campanie ce va dura până în ziua de 30 iunie anul curent destinată reconstruirii mai multor case în zonele sinistrate ale Banatului, situație ce a fost urmată îndeaproape de mai multe formațiuni nonguvernamentale sau chiar și de către Guvernul României, pentru că cu tristețe trebuie să amintim că acest dezastru al inundațiilor s-a extins „de la Timișoara în toată țara” abătându-se peste bieții români din toată țara. Șapte valuri de inundații s-au extins din primăvară până în toamnă, de la vest la est, și de la nord la sud.

Și Patriarhia în întregul ei a procedat la aceeași metodă a ridicării de case noi pentru familiile năpăstuite, protopopiatul nostru răspunzând prezent și la acest apel.

În ziua de 16 mai, la sediul oficiului nostru protopopesc, se dezbate tema primei conferințe preoțești în acest an: „Fenomenul migrației din parohii”, temă susținută cu multă pricepere și erudiție de către preotul Vasile Popovici din parohia Periam, de față fiind și Prea Sfinția Sa Episcop Lucian Lugojanul ca și Cucernicul Preot Cristian Pavel, consilier social al Arhiepiscopiei, delegat chiriarhal și responsabil al protopopiatului.

În săptămâna premergătoare praznicului Înălțării Domnului s-au sfințit în majoritatea parohiilor grânele, aci fiind câmpia de vest a țării, preoții oficiind în câmp slujbe pentru încetarea ploilor peste măsură și pentru implorarea milei lui Dumnezeu pentru a nu ne lăsa să pierim înghițiți de ape sau de foamete, prin înecarea grânelor acestei câmpii mănoase și atât de binecuvântată până acum.

Joi 9 iunie de praznicul Înălțării Domnului, când s-a îndătinat obiceiul de a se prăznui și ziua eroilor au fost oficiate în toate parohiile slujbe de pomenire a eroilor neamului, în fața monumentelor acestora din curtea bisericii, din cimitire sau alte locuri, după care preoții împreună cu edilii civili ai comunității s-au întreținut în memoria eroilor, gustând din coliva ce le-a fost făcută spre pomenire de urmașii acestora, găsiți încă în viață și pe alocuri chiar ciocnind câte un ou roșu, Ispasul fiind ultima zi din an când se mai poate face așa ceva, până la Paștele următor.

În 19 iunie, de ziua Rusaliilor câteva Biserici din protopopiat – Cenad, Nerău – și-au serbat hramul, ocazie cu care se caută reînvierea solemnității tradițiilor, mult timp lăsate în uitare, zilele de hram devenind zilele satelor în cauză; subsemnatul am participat la hramul parohiei Cenad unde într-un deplin ecumenism, având în preajmă pe toți preoții Cenadului (romano-catolic, greco-catolic, ortodox sârb) am oficiat cele de referință, urmând mai apoi ca la casa nașului – fam. Jura, de origine din Sânnicolau – să putem să ne întreținem până seara târziu.

A doua zi de Rusalii, de sărbătoarea Sfintei Treimi, protopopiatul nostru a fost din nou onorat de vizita Prea Sfințitului Părinte Lucian Lugojanul, care de această dată a sfințit, respectiv târnosit capela ridicată în doar o lună de zile în cimitirul parohial din Periam prin strădania credincioșilor coordonați de inginerul Marin Petrică, care împreună cu toată echipa Asociației Agricole pe care o conduce a fost prezent zi de zi la munca de ridicare; sigur că nu pot fi omiși dintre coordonatori nici cei doi preoți ai parohiei, Vasile Popovici și Valentin Ciapă, cel de al doilea fiind în această zi și instalat ca preot II al parohiei, actualmente el împlinind pe lângă sarcina de profesor de religie și sarcini specifice parohiei, la care este încadrat cu 1 normă.

În ziua de 21 iunie întâlnirea de lucru de la eparhie cu preoții ce se ocupă de problemele de asistență socială, la care din partea protopopiatului a fost delegat preotul Daniel Trăilă din Variaș, a deschis noi orizonturi în această direcție, cerând insistențe deosebite din partea tuturor preoților pentru o mai bună reușită activitate în activitatea socială.

Vineri 24 iunie s-a oficiat târnosirea bisericii nou construite de la Mănăstirea Morisena-Cenad, de față fiind un impresionant număr de credincioși, veniți în pelerinaj încă din ajunul zilei, când prin grija protopopiatului preoții din împrejurimi au oficiat slujbele îndatinate ajunului de praznic ca și Taina Sfântului Maslu.

În ziua praznicului P.S.Sa Episcop Vicar a fost întâmpinat după datină -P- și s-a început târnosirea bisericii nou ridicate; ca toată lumea să poată săruta Sfânta Masă, în deplină pietate, Slujba Sfintei Liturghii s-a oficiat în foișor, stația de amplificare bine amplasată oferind posibilitatea ca toți cei prezenți să se poată ruga în cadrul Sfintei Liturghi fie că se găseau în preajma foișorului, fie că stăteau la rând să intre în Sf. Altar, în care femeile n-au acces decât în astfel de cazuri.

Cu o agapă comună și cu o gustare oferită tuturor celor prezenți se încheie Sfânta Slujbă de hram și de sfințire a bisericii mănăstirești Morisena, într-o ambianță din cele mai plăcute, oferită și de frumusețea zilei.

În ziua de 25 iunie în sala primăriei de la Cenad a fost programată lansarea volumului al VII-lea al cărții d-nei prof. Ileana Silveanu „Rezistențe anticomuniste în Banat”, care însă n-a mai avut loc din lipsă de audiență.

În ziua de vineri 1 iulie protopopiatul nostru a organizat un pelerinaj de 5 zile la mănăstirile din nordul Moldovei ca și în vatra străbună a Maramureșului.

Nereușind să adunăm credincioși pentru un autocar, în acest sens, ne-am deplasat într-un microbuz de 21 de persoane; credincioșii, în majoritate aparținînd parohiei Lovrin în frunte cu familia preotului Paul Cosmin Iosivuț.

Pelerinajul s-a dovedit a fi foarte reușit, credincioșii ajungând să se inchine la moaștele marelui Ștefan cel Mare și Sfânt, la Putna, chiar în ziua de 2 iulie, ziua prăznuirii Sale și reușind apoi să se bucure de frumoasele priveliști ce le oferă vatra străbună a Maramureșului, unde am poposit în prima zi ca și mănăstirile Moldovei, unde am poposit trei zile la rând, vizitând toate mănăstirile pictate în exterior din județul Suceava ca și pe cele din județul Neamț.

Întorcându-ne peste Cheile Bicazului, prin Tg. Mureș, la minunata mănăstire Recea am ajuns destul de târziu, în penultima zi de pelerinaj la mănăstirea Râmeți, unde am fost cazați în ultima noapte a pelerinajului.

 
sus în continuare