Restaurări ulterioare Preoti slujitori Programul slujbelor Pomeniri anuale Contact
Scurt istoric

 al Bisericii

"Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" din Sânnicolau Mare

    Biserica Ortodoxă Română  cu hramul "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" din Sânnicolau Mare, Protopopiatul Sânnicolau Mare, Arhiepiscopia Timişoarei, a fost zidită între anii 1898-1900.

    În Parohia Ortodoxă Sânnicolau Mare, ce datează după unii istorici din anul 1333, a existat o altă biserică veche cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", care pe vremea dominaţiei turceşti ar fi fost transformată în moscheie pentru nevoile religioase ale garnizoanei şi administraţiei turceşti - mahomedane.

    În timpul emigrării sârbilor biserica "Adormirea Maicii Domnului", ce a revenit din nou cultului ortodox, se dovedeşte a fi neâncăpătoare pentru toţi ortodoxii români, greci, sârbi, motiv pentru care toţi aceştia îşi ridică în imediata ei vecinătate o nouă biserică mult mai încăpătoare şi mai frumoasă, biserică ce va  purta acelaşi hram al adormirii Maicii Domnului şi care, după ce va fi folosită mai multă vreme ca lăcaş de închinare al tuturor ortodocşilor din Sânnicolau Mare, care de altfel au şi înălţat-o şi îmfrumuseţat-o, astăzi se află în proprietatea exclusivă, respectiv în folosul, sârbilor, fiind aşadar vorba de Biserica Ortodoxă Sârbă din centrul oraşului.

    Ortodocşii români, care primesc din partea sârbilor, drept despăgubire pentru biserica veche, doar modesta sumă de 18.665 fl, vor pune umăr lângă umăr cu toţii şi plătind în raport cu averea de care dispunea fiecare, au reuşit să-şi ridice şi să-şi îmfrumuseţeze această biserică ale cărei cheltuieli au totalizat suma de 68.500 coroane (45.000 coroane - lucrări de construcţii; 10.500 coroane - sculptura; 7.200 coroane - pictura; 5.800 coroane - auritura).

    CTITORII ACESTEI BISERICI SUNT AŞADAR TOŢI ROMÂNII ORTODOCŞI DIN SÂNNICOLAU MARE.

    Planul de construcţie a fost întocmit de arhitectul IOAN ALK, care a şi coordonat executarea lucrărilor.

    Biserica este zidită din cărămidă arsă, în stil baroc - vienez, obişnuit în Banat. Planul bisericii este cruciform - trefiat. Turnul este construit din cărămidă şi lemn, acoperit cu tablă zincată. Bolta semicilindrică "Berceaux" este din cărămidă acoperită cu ţiglă solzi. Pictura murală în ulei, executată între anii 1900-1903 este opera pictorului academic român IOAN ZAICU din Jimbolia, ultima figură marcantă a artei bănăţene de dinainte de război. Iconostasul din lemn a fost sculptat de către NESTOR BUSUIOC şi fiul său IOSIF, originari din Berlişte, jud. Caraş de atunci, care au sculptat şi întreg mobilierul din biserică. Aurirea iconostasului a fost executată de către EUGEN SPANG.

    BISERICA A FOST TÂRNOSITĂ ÎN ZIUA DE 8 SEPTEMBRIE 1903 de către episcopul IGNATIE PAP al Aradului, zi din care fruntaşii Sânnicolaului Mare au făcut o zi de aleasă sărbătoare naţională.

    Biserica are în exterior, cu absida altarului cu tot, lungimea de 33,90 m, lăţimea la vest de 14,14 m şi înălţimea, de la temelie la cruce, de 40,30 m.

    În turnul bisericii au fost aşezate dintru început 4 clopote, turnate la o fabrică din Budapesta; dintre acestea doar cel mare - 1070 kg, se mai păstrează, celelalte 3 au fost recluzionate în anul 1916 de către comandamentul armatei austro - ungare, fiind înlocuite cu altele 3, procurate printr-o firmă din Ghiroc, aduse în biserică şi sfiinţite ca atare doar în anul 1925.

    În anul 1930 a fost instalat în turnul bisericii orologiul, procurat cu suma de 70.000 lei, bani din vistreia bisericii, orologiu din care, din nefericire, astăzi nu se mai găseşte nimic.

    În anul 1936, pe spesele văduvei MARIA CRIŞAN, recăsătorită PETROV, biserica este racordată la reţeaua electrică.

*sus


Restaurări ulterioare

    În anul 1945 s-a reparat în exterior şi refăcut turnul bisericii, care a fost bombardat de armata germană în timpul celui de-al doilea război mondial.

    În anul 1966 s-a reparat pentru a doua oară turnul bisericii, dărâmat de această dată de un puternic uragan, abătut în acel an asupra oraşului Sânnicolau Mare şi tot atunci s-au făcut şi alte reparaţii la exteriorul bisericii: s-a reparat acoperişul şi s-a tencuit unde a fost nevoie, zugrăvindu-se întreg exteriorul.

    În anul 1975, simţindu-se nevoia unor primeneli interioare, Sfântul Lăcaş este reparat aproape în întregime, spălându-se pictura, fiind vopsit mobilierul şi zugrăvindu-se pereţii, activităţi coordonate de pictorul zugrav SUCH NICOLAE din Lovrin. Tot atunci biserica a fost reparată parţial şi în exterior, aşa cum dealtfel se va repara şi în anul 1986.

    În anul 1998, la un secol de existenţă, biserica "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" şi-a pus haină nouă, făcându-i-se reparaţii capitale în exterior, de la crucea de pe turlă şi până la trotuarul ce o împrejmuieşte, biserica proaspăt tencuită este zugrăvită în totalitate cu zugrăveli tip TIEFEL şi praf de marmură.

    Lucrările au fost binecuvântate de I.P.S.Sa Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, prezent la festivităţile prilejuite de jubileul centenar, care au avut loc cu ocazia hramului din 8 septembrie 1998.

    În anii 2002-2003 se restaurează din nou pictura, se vopseşte tot materialui lemnos, se repoleieşte iconostasul, tronul şi strănile şi tot acum se plachează cu marmură soleea bisericii. Cu această ocazie, la 8 septembrie 2003, când biserica îşi jubilează 100 de ani de la târnosire, lucrările au fost binecuvântate de către P.S.Sa Părintele Episcop Vicar Lucian Lugojanul.

    Odată cu efectuarea lucrărilor sus amintite s-a constatat că de sub cafasul coral pleacă înspre cafas şi de acolo înspre turla bisericii fisuri destul de pronunţate care ameninţau siguranţa credincioşilor participanţi la sfintele slujbe, motiv pentru care, cu sprijinul administraţiei locale s-a trecut în regim de urgenţă la executarea lucrărilor de consolidare, lucrări făcute cu firmă de specialitate şi care au depăşit suma de 1,7 miliarde lei, la vremea de atunci -2006.

    Prezenţa la aceste lucrări a unor specialişti de marcă, în structura de rezistenţă şi consolidare, între care ing. Decebal Anastasescu, ing. Corneliu Suma, care au analizat cu multă meticulozitate întreg edificiul bisericii, a atras după sine recomandări între care schimbarea întregii asteriale din turlă, care se vedea destul de şubrezită, precum şi schimbarea tablei de pe turn şi ea pe alocuri găurită; tot dumnealor au venit cu îndemnul de a schimba şi ţigla de solzi şi ea coaptă de peste 100 de ani, de pe întreg acoperişul bisericii, ca şi schimbarea lăteţilor şi în mare parte a întregii părţi lemnoase, care nu mai prezenta garanţie.

    Toate aceste lucrări au fost executate în bune condiţii, turla fiind acoperită cu tablă de aramă, după înlocuire prealabilă a asterialei din întregul turn, iar ţigla solzi a fost înlocuită cu ţiglă nouă de Sibiu, după ce a fost revizuită şi înlocuită peste tot unde se simţea nevoia, partea de lemn de pe cele două versante ale acoperişului.

    În anul 2008 au fost demarate lucrări interioare, respectiv trecerea de la încălzirea centrală a oraşului la încălzirea cu gaz, sens în care trebuia racordul la reţeaua de gaz, procurarea unei centrale termice proprii precum şi procurarea unor calorifere, acestea s-au executat prin bunăvoinţa d-lui primar Dănuţ Groza şi a d-lui parlamentar Alin Popoviciu, care au suportat integral costul acestora.

    Lucrările exterioare au început cu demolarea gardului împrejmuitor, care pe strada A.Şaguna a fost dat jos complet, fiind refăcut în întregime, cu centură de beton, bordură şi stâlpi de cărămidă, capiteluri de beton pe stâlpi, totul fiind readus la stadiul iniţial; s-au reparat porţile de metal, fiind înlocuită tabla veche, degradată, s-au îndreptat părţile strâmbe ale gardului metalic, întreagă partea metalică fiind curăţită de straturile vechi de vopsea cu aparatul de sudură şi vopsită din nou, cu o frumoasă culoare maronie, formând un tot unitar cu biserica.

    S-a trecut apoi la lucrările de reparaţie exterioară a bisericii, fiind tencuite suprafeţele degradate şi zugrăvită întreaga biserică, de la turlă la soclu, într-un frumos şi armonios ansamblu de culori.

    Odată încheiate lucrările exterioare, în vara anului 2011 s-a trecut la înlăturarea pardoselii vechi din biserică, consolidarea vetrei cu plasă de fier-beton şi şapă de ciment după care s-a placat întreagă suprafaţa naosului şi a pronaosului din biserică, în suprafaţă de cca. 200 mp, cu plăci de marmură, în grosime de 2 cm; lucrările acestea au fost executate prin bunăvoinţa naşului rugii din acel an, d-l ing. Dorin Munteanu, care a donat în acest sens suma de 15.000 lei, restul fiind suportat de administraţia locală, respectiv Primăria şi Consilui Local Sânnicolau Mare şi nu mai puţin de d-l primar însuşi, Dănuţ Groza, care s-a dovedit a fi motorul ce a pus în mişcare şi a întreţinut aceste lucrări, care nu s-au redus doar la placarea cu marmură, ci au fost precedate cu înlocuirea ţevilor de fier cu ţevi de cupru, pentru întreaga instalaţie din biserică, cu îngroparea lor în pardoseală şi înlocuirea unor calorifere din fontă cu noi calorifere din tablă oţelită, care au fost montate pe sub strănile aşezate pe pereţii bisericii şi urmate de reamenajarea întregului mobilier bisericesc, de la Sfântul Mormânt la Epitropie şi la scaune, lucrări de tâmplărie şi vopsirea unei mari părţi din mobilier.

    Ruga Bisericii Ortodoxe Române Sânnicolau Mare din anul 2011 a fost devansată, ziua propriu zisă de hram, fiind prăznuită două zile, respectiv duminică 4 septembrie, când P.S.Sa Părintele Episcop Vicar Paisie Lugojanul ne-a adus în dar răcliţa cu părticele din moaştele Sfântului Mare Ierarh Nicolae, arhiepiscop de Mira Lichiei, patronul spiritual al oraşului nostru, care, de altfel îşi trage şi numele de la el şi care după binecuvântarea lucrărilor de amenajare interioară făcute la biserica parohială, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, în fruntea unui sobor de 6 preoţi şi 3 diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de grupul vocal „Theophoros” al Arhiepiscopiei Timişoarei; importanţa momentului a fost subliniată de prezenţa autorităţilor administraţiei judeţene între care d-l Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean, d-l Mircea Băcală, prefectul judeţului şi d-l Alin Popopviciu, deputatul zonal, un apropiat al bisericii noastre, care împreună cu d-l primar Groza ne-a ajutat în mai multe rânduri la ducerea la bun sfârşit a unor lucrări ce vizau mai binele bisericii noastre şi nu mai puţin de prezenţa consilierilor locali.

*sus


Preoţi slujitori

 • Suetoniu Petrovici    1851-1898
 • Ioan Popovici            1899-1941
 • Dr. Petru Fleşeriu     1912-1940
 • Traian Barzu              1940-1975
 • Adrian Raica              1941-1979
 • Nicolae Paştiu           1948-1987
 • Gheorghe Raica       1975-1993
 • Gheorghe Sutac       1979-2016
 • Dan Dragomir           1987-1992
 • Gheorghe Chiriac    1993-
 • Călin Cioban            2002-
 • Marius Podereu       2016-

Programul slujbeler religioase

Iarna

Vara

Slujba

Ziua

Ora

Ora

17:00

18:00

Vecernia

sâmbăta, duminica şi sărbători religioase

17:00

19:00

Acatiste şi paraclise

miercuri şi vineri

08:30

08:30

Utrenia

duminica şi sărbători religioase

10:00

10:00

Sfânta liturghie

duminica şi sărbători religioase


*sus

Pomeniri anuale

Parastase speciale:

 • preoţi şi slujitori în duminica Lăsatului sec de brânză,
 • eroii din cele două războaie mondiale în ziua praznicului Înălţării Domnului (ISPAS)
 • pe toţi binefăcătorii ei în ziua de 8 noiembrie, ziua Sf. Arhangheli.

La cele 3 cimitire confesionale:

 • toţi credincioşii decedaţi - în preajma Paştelor respectiv luni, a doua zi de Paşti, sâmbăta şi duminica Paştelor Mici

Contact:

    Parohia Ortodoxă Română Sânnicolau Mare, jud. Timiş

    Str. Calea lui Traian  Nr. 15

    Tel.: +40 256 370 108


*sus

Conducătorul Oficiului Parohial,

Pr. GHEORGHE CHIRIAC